Category Archives: Bebeklerde Böbrek Taşı

Perkütan Nefrolitotomi(PNL) nedir? Nasıl yapılır?

Perkütan Nefrolitotomi(PNL) nedir? Nasıl yapılır? Sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür, Böbrek taşı 2 santimetreden büyükse ya da ESWL tedavisi ile kırılamamışsa bu yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntem genel anestezi ile uygulanmaktadır. Bel bölgesine bir santimetre civarında bir kesi açılmaktadır. Kesinin ardından bir kanal oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu kanal yardımıyla böbreğin içerisine girilmektedir. Daha sonra taşlar bulunduğu yerde kırılarak dışarı çıkarılmaktadır. Bu yöntem bir kapalı ameliyat tekniğidir. Kamera yardımı ile alınan görüntü ekrana verilmektedir. Ameliyatı gerçekleştiren cerrah, operasyonu buradan takip eder. Böbrekte bulunan taşlar çoklukla pnömatik, ultrasonik  ya da lazer taş kırıcılar sayesinde kırılmaktadır. Operasyon sona erdiğinde 2–5 gün aralığında idrarın belirli bir süre için dışarı çıkarılmasını sağlayan bir tüp takılabilmektedir.

Böbrek taşlarında lazer tedavisinin avantajları nelerdir?

Böbrek taşlarında lazer tedavisinin avantajları nelerdir? Böbrek taşlarında lazer tedavisinin avantajları nelerdir? sorusuna giriş yapmadan önce şu bilgileri vermekte ayda vardır; Böbrek taşlarının boyutu küçük ve düşecek bir yerdeyse cerrahi müdahale olmadan ilaç tedavisi ile düşürülmesi ön görülmektedir. İlaç ile kanallar genişletilerek taşların geçmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte bol sıvı alımının ve egzersiz yapmanın rolü büyüktür. Taş düşürme aşamasında olan insanların bol sıvı alması ve egzersiz yapması gerekmektedir. Yine egzersiz de taş düşürenler için uzamanlar tarafından ısrarla tavsiye edilmektedir. Taşın yeri kendiliğinden düşmeye müsaitse ve boy da uygunsa taşın düşürülmesi için bu yöntem uygulanmaktadır.

Böbrek taşının oluşmaması için ne yapabiliriz?

Böbrek taşının oluşmaması için ne yapabiliriz? Böbrek taşının oluşmaması için ne yapabiliriz? Sorusu sıklıkla daha önce böbrek taşı düşürülmüş insanlar tarafından sorulmaktadır. Böbrek taşı düşürmenin zorluğunu bilen insanlar böbrek taşının oluşmaması için ne yapabiliriz? Sorusunun cevabını aramaktadır. Böbrek taşının böbreklerde hasara yol açtığı bilinmektedir. Daha önce böbrek taşı düşürmüş olan insanların yeniden böbrek taşı düşürme olasılığı da yüksektir. Bu gurupta olan insanların böbrek taşı oluşumu konusunda azami dikkati göstermeleri gerekmektedir. Böbrek taşı rahatsızlığında genetik durumda oldukça önemlidir. Daha önce ailesinde böbrek taşı rahatsızlığı olan insanlar kendileri hiç böbrek taşı düşürmemiş olsalar da risk altıdalar demektir. Bu urupta olan insanların da konu hakkında oldukça dikkat göstermesi gerekmektedir.

Böbrek taşını tespit etmek için ne tür testler yapılır?

Böbrek taşını tespit etmek için ne tür testler yapılır?Böbrek taşını tespit etmek için ne tür testler yapılır? Sorusunun cevabını vermek için şu bilgiler verilebilir; böbrek taşlarını saptamada en sık kullanılan tahlil tam idrar tahlilidir. Şayet tam idrar tahlilinde kanama, hastanın gözüyle görmediği gizli kanamaya rastlanmışsa ileri tetkikler hasta için uygulanmaktadır. İdrara bakıldığında berrak olabilir ve kan gözükmeyebilir. Fakat inceleme sonrasında idrarda gizli kan tespit edilebilir. İlk yapılan radyolojik tetkik ise üriner sistem grafisi adı verilen röntgen filmi olmaktadır.

Böbrek taşımız olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Böbrek taşımız olduğunu nasıl anlayabiliriz? Böbrek taşımız olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sorusu böbreğinde ağrı olan insanlardan gelen bir sorudur. Böbrek taşı çok uzun bir zaman dilimi içerisinde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Yine böbrek taşı önemi olmayan yakınmalara da yol açabilmektedir.

Böbrek taşı tedavi edilmezse hangi sorunlara yol açabilir?

Böbrek taşı tedavi edilmezse hangi sorunlara yol açabilir? Böbrek taşı tedavi edilmezse hangi sorunlara yol açabilir? Sorusuna uzmanlar şu şekilde cevap vermektedir; Böbrek taşı tedavi edilmediği takdirde ilk olarak çekilen ağrıların sona ermesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Hastanın hayat kalitesi de bir hali düşecektir. Çektiği ağrılar bireyin birçok şeyi yapmasına engel olacaktır. Taş eğer böbrekte herhangi bir genişlemeye neden olmuşsa böbrekte hasarın oluşmasına neden olabilir. Tedavi edilmeyen taşlar böbrek kaybına kadar yol açabilmektedir. Her iki böbrekte de taş varsa ve tedavi edilmezse işin sonu diyalize kadar gidecektir. Böbrek taşları tedavi edilmediğinde bir başka soruna daha neden olabilir ki o da şudur; üriner sistem enfeksiyonları sürekli olarak tekrarlayabilir. Taş şayet idrar kanalında durursa bu bölgede oluşabilecek bir iltihap için zemin oluşturacaktır.

Böbrek taşı tedavi edildikten sonra yeniden oluşabilir mi?

Böbrek taşı tedavi edildikten sonra yeniden oluşabilir mi? Böbrek taşı tedavi edildikten sonra yeniden oluşabilir mi? Sorusu şöyle cevap bulabilir; Böbrek taşı düşüren insanların bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bu durum böbrek taşı düşüren insanlarda tekrar nüksedebilir. Böbrek taşının düşürülmesindeki faktörler hastalarda devam edebilir. Bunlar ailesel, genetik, coğrafi, iklimsel faktörler ve diyet alışkanlıkları olabilir. Bireylerin doktor yardımı ile bu hayat tarzlarını değiştirmeleri gerekebilir. Hızlı yenilen gıdalardan uzak durulması ve bol sıvı tüketilmesi bu durumda olan insanların yararına olacaktır.

Böbrek taşı tedavi edildikten sonra tekrar oluşabilir mi?

Böbrek taşı tedavi edildikten sonra tekrar oluşabilir mi? Böbrek taşı tedavi edildikten sonra tekrar oluşabilir mi? Sorusu bu rahatsızlığı daha önce geçirmiş insanlar tarafından sorulmaktadır. Böbrek taşı düşürmek oldukça zordur. Bu nedenle daha önce böbrek taşı düşürmüş olan insanlar Böbrek taşı tedavi edildikten sonra tekrar oluşabilir mi? Sorusunu sormaktadır.Böbrek taşı tedavi edildikten sonra tekrar oluşabilir mi? Sorunusun cevabı ise ne yazık ki ‘evet’ olarak verilmektedir. Daha önce taş için tedavi olan insanların yeniden taş hastası olma riski büyüktür. Nedeni ise taş oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin önemli bir yer tutmaktadır. Böbrek taşı tedavi edildikten sonra tekrar oluşabilir mi? Sorusunu soran ve daha önce taş için tedavi olmuş insanların dikkat etmesi ve özellikle bol sıvı alması gerekmektedir.

Böbrek taşı neden oluşur?

Böbrek taşı neden oluşur? Böbrek taşı neden oluşur? sorusuna Şu biçimde cevap verilebilir; böbrek taşının oluşumunda iki önemli unsur vardır ki bunlardan birisi bazı gıdaların fazla tüketilmesidir. Bu gıdaları parçalayacak kabiliyete sahip enzimler doğuştan bulunmuyorsa bu durumda da böbrek taşı oluşabilir. Üriner sistemin anatomisi bozuksa bu da böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Kum biçimindeki ufak taşların dışarı atılması gerekir fakat her hangi bir nedenden ötür bu kum tanecikleri dışarı atılamıyorsa taş oluşumu meydana gelmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunu sok geçirenlerde taş oluşum riski fazladır. Bunun yanında AİDS hastalığı için kullanılan bazı ilaçlar da böbrek taşına zemin oluşturmaktadır. Fosfat, kalsiyum ve oksalat içeren gıdaların fazla tüketilmesi böbrek taşlarının oluşumunda etkilidir. Vitaminlerin ve koruyucuların da gereğinden fazla tüketilmesi yine ayı sonuca yol açmaktadır. Ailesel ve genetik faktörler de taş oluşumunda etkili unsurlardır. Bu sebeple tedavi olduktan sonra da tekrar taş oluşumu mümkündür. Hastaların bu noktada dikkatli olması gerekir. Böbrek taşı neden oluşur? Sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse bunlar söylenebilir.

Böbrek taşı kimlerde görülür?

Böbrek taşı kimlerde görülür? Böbrek taşı kimlerde görülür? Sorusuna cevap olarak şu bilgiler aktarılabilir; Börek taşında bazı guruplar risk taşımaktadır. Böbrek taşında çevresel faktörlerin önemli olduğu bilinmektedir. Sıcak iklim şartlarında yaşamak zorunda olanlar ve fazla terleyenler risk gurubunu oluşturmaktadır. Bu noktada sıvı tüketimi de oldukça önemlidir. Sıvı tüketimi az olanlar da risk altındadır denilebilir. Ülkemizin bir taş bölgesi olduğu bilinmektedir. Yaşadığımız coğrafyanın taş açısından fazlaca riskli olduğu dile getirilebilir. Avrupa ve Amerika’yla bir kıyaslama yapıldığı zaman ülkemizdeki taş hastalarının sayısının daha fazla olduğu açıkça söylenebilir.